Nhảy đến nội dung
x

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

sep

TS. TĂNG HỮU TÂN

Q. Giám đốc Trung tâm

Email: tanghuutan@tdt.edu.vn

ĐT: (028) 2242 6789

NGUYỄN NHẬT TÂN

Nhân viên

Email: nguyennhattan1@tdt.edu.vn

ĐT: (028) 2242 6789

18814279_1004234693046437_212072039638384317_n-220x300.jpg

PHAN THỊ HỒNG THẮM

Nhân viên

Email: phanthithongtham@tdt.edu.vn

ĐT: (028) 2242 6789

18622176_976813239125378_3517234696173466390_n.jpg

NGÔ TRẦN THÙY AN

Nhân viên bán thời gian

Email: annnyeet@gmail.com

ĐT: (028) 2242 6789