Nhảy đến nội dung
x

Tài liệu

* Giáo trình chính khi học viên tham gia các khóa học tại trung tâm như sau:

1. Tiếng Nhật: Quyển Minna no Nihongo 1 (25 bài)

2. Tiếng Hoa: Quyển 301 Câu đàm thoại tiếng Trung Quốc tập 1 và 2

3. Tiếng Hàn: Quyển Sejong 1 & 2

=> Học viên liên hệ phòng E0007 để mua sách.

 

* File nghe MP3 “Quyển Minna no Nihongo”:

50 bài Nihongo : https://drive.google.com/file/d/0B9IthkPbuFIIN091ZWdzamVaZlk/view?usp=sharing

 

* File nghe MP3 “Quyển 301 Câu đàm thoại tiếng Trung Quốc”:

1. Từ bài 1 đến 10: https://drive.google.com/open?id=0B9IthkPbuFIIN2VSQVFoYjlIZkU

2. Từ bài 11 đến 20: https://drive.google.com/open?id=0B9IthkPbuFIIT18xQkJnaTE3VUk

 * Cuốn tập viết chữ Hán (tài liệu bổ sung): 

https://drive.google.com/file/d/0B9IthkPbuFIIUW5JSWhxT0IyNkU/view?usp=sharing

 

* File nghe MP3 “Quyển Sejong 1 tiếng Hàn”:

https://drive.google.com/file/d/0B9IthkPbuFIINDM5SU1oeVNjMmM/view?usp=sharing

 

Học viên vui lòng download về máy tính và giải nén file sử dụng.

Trân trọng!