Nhảy đến nội dung
x

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

KHÓA HỌC TIẾNG HÀN (Chuẩn TOPIK)
Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK hiện là một trong những chứng chỉ ngoại ngữ có giá nhất hiện nay
KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT (Chuẩn JLPT)
JLPT được lấy tên từ các chữ cái đầu tiên của cụm từ Japanese-Language Proficiency Test
KHÓA HỌC TIẾNG HOA (Chuẩn HSK)
HSK là kỳ thi kiểm tra trình độ ngôn ngữ tiếng Hoa của người học